Disclaimer

 

De gegevens op deze site zijn bedoeld ter algemene informatie. Plevier Watersport staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en aanvaardt ook geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of fouten te corrigeren. Aan de geboden informatie kunt u derhalve geen rechten ontlenen. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies.Verder mag niets op deze website verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook zonder toestemming van de auteurs-rechthebbende. De bepaling geldt zowel voor de geplaatste teksten als het beeldmateriaal op deze site.